HỘ KINH DOANH: HOÀNG NGỌC HUỲNH. ĐỊA CHỈ: 337 TRƯNG NỮ VƯƠNG- QUẬN HẢI CHÂU- ĐÀ NẴNG. SỐ ĐIỆN THOẠI: 0905.321.085. EMAIL: HUYNHNGOCHOANG.QTKD@GMAIL.COM