{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"total_editor_time":10,"brushes_used":0,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"D1A1B7E8-38ED-4989-AEFA-FA91E245B84E_1549072471256","total_effects_time":0,"height":3024,"layers_used":0,"width":3024,"subsource":"done_button"}{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"total_editor_time":13,"brushes_used":0,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"D1A1B7E8-38ED-4989-AEFA-FA91E245B84E_1549072590499","total_effects_time":0,"height":3024,"layers_used":0,"width":2870,"subsource":"done_button"}{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"total_editor_time":12,"brushes_used":0,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"D1A1B7E8-38ED-4989-AEFA-FA91E245B84E_1549072515230","total_effects_time":0,"height":3024,"layers_used":0,"width":3024,"subsource":"done_button"}

Balo Router 2018

900.000 

Balo Router 2018 được thiết kế với chất liệu chống thấm hiệu quả.

Năng động, nhẹ nhàng cho bạn thoải mái dễ dàng di chuyển.

Khóa kéo YKK đảm bảo kéo được nhiều lượt

Ngăn chính, ngăn phụ rộng rãi tiện dụng.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Balo Router 2018”